پنج شنبه ۴ آبان ۱۴۰۲ | 82

به گزارش ورزش آذربایجان، اول آبان ماه در مسابقه استقامت، بخش ?? کیلومتر کلاسیک آقایان رده سنی جوانان امیر محمد ابوالحسن زاده از آذربایجان شرقی مقام سوم را کسب کرد.
در مسابقه استقامت، بخش ?? کیلومتر کلاسیک بانوان رده سنی جوانان ملیکا میرزایی از آذربایجان شرقی، اول و پرستو آبسالان از آذربایجان شرقی مقام سوم را بدست آوردند. 
در روز دوم آبانماه مسابقات رولر اسکی (فیزکاپ) بخش اسپرینت (سرعت) آقایان رده سنی جوانان امیرمحمد ابوالحسن زاده از آذربایجان شرقی جایگاه سوم را کسب کرد.
در بخش اسپرینت بانوان رده سنی بزرگسالان پرستو آبسالان از آذربایجان شرقی حائز مقام سوم شد 
و در بخش بانوان رده سنی جوانان نیز مقام اول را پرستو آبسالان از آذربایجان شرقی بدست آورد و ملیکا میرزایی از آذربایجان شرقی دوم‌ شد.

کد خبر 283


مطالب پیشنهادی

انتخاب سر دبیر

در بحث مشارکت کنید